Je vaša povinná výbava v poriadku? Tieto veci by vo vozidle nemali chýbať.

Nakoľko nás neznalosť zákona neospravedlňuje, absencia niektorej z jej častí nemusí skončiť len napomenutím


Veľmi častým problémom pri kontrole dopravnou políciou býva práve povinná výbava vozidla. Množstvo motoristov jej venuje pozornosť len

pri zakúpení daného vozidla a o jej úpravu podľa aktualizácie zákonov sa viac nestará. Nakoľko nás neznalosť zákona neospravedlňuje, absencia niektorej z jej častí nemusí skončiť len napomenutím, ale aj uložením blokovej pokuty do výšky 60 eur na mieste alebo do 100 eur v správnom konaní. Máte vo vašom vozidle všetko potrebné?