Interval výmeny rozvodov – prečo ho dodržiavať?

Interval výmeny remeňových rozvodov sa udávajú podľa typu motora...


Rozvody patria k najdôležitejším komponentom motora a ich pravidelná výmena by nemala byť zanedbávaná. Neustála rotácia vo vysokej rýchlosti si časom vyžiada svoju daň, ktorej ignorácia môže viesť až k fatálnemu zničeniu agregátu. Jednoducho povedané, rozvodový remeň spája a koordinuje otáčanie hriadeľov, ktoré riadia ventily, poháňa vodnú pumpu potrebnú k správnemu chladeniu motora a u niektorých naftových motoroch tiež vstrekovacie čerpadlo.