Homokinetický kĺb a jeho funkcia

K správnej funkčnosti kĺbu je potrebné zabezpečiť...


Homokinetický kĺb je určený na prenos otáčok hriadeľom v rôznych uhloch, pri zachovaní konštrukčnej rýchlosti. Používa sa na hnacej náprave, a tiež na nápravách s nezávislým zavesením kolies. K správnej funkčnosti kĺbu je potrebné zabezpečiť jeho dostatočné mazanie a obrániť ho pred nečistotami z vonkajšieho prostredia. Na to slúži manžeta, ktorá tiež chráni kĺb pred vlhkosťou. V prípade jej poškodenia je potrebné neodkladne manžetu vymeniť, v opačnom prípade hrozí poškodenie samotného kĺbu. To sa môže prejavovať hlasným búchaním a praskaním pri otáčaní volantom, čo postupne vedie až k úplnému rozpadu kĺbu.