Hlava valcov a príznaky jej poškodenia

Poškodenie hlavy valcov sa prejavuje...


Hlava valcov je jednou z hlavných častí spaľovacích motorov. Sú v nej umiestnené vstrekovacie trysky, zapaľovacie alebo žhaviace sviečky, kanály sacieho a výfukového traktu a samotné ventily. Hlava uzatvára blok valcov z vrchnej strany a môže byť jedna pre celý motor, jedna pre každý valec alebo jedna pre každý rad valcov. Medzi hlavou a blokom motora sa nachádza tesnenie hlavy valcov, ktoré zabraňuje miešaniu prevádzkových kvapalín. V starších modeloch sa používala hlava vyrobená z liatiny, modernejšie motory sú uzatvorené hlavou vyrobenou z hliníkovej zliatiny. Výhodou je nižšia hmotnosť a lepšia tepelná vodivosť. Navyše sa v nej nachádzajú malé kanáliky a otvory, cez ktoré prúdi chladiaca kvapalina.