EGR/AGR ventil a problémy s ním spojené

Tvorba takýchto nánosov vzniká predovšetkým pri jazde na...


Exhaust Gas Recirculation , teda autosúčiastka slúžiaca na recirkuláciu výfukových plynov, ktorá ich posiela späť do spaľovacieho priestoru motora. Jedná sa o klapku ktorá pri nasávaní vzduchu do motora, vpustí do sacieho potrubia plyny z výfukového potrubia. Ide teda o ekologickú vychytávku, ktorá znižuje množstvo emisií. Miešanie vzduchu a výfukových plynov totiž zapríčiní nižšiu teplotu horenia a tým znižuje tvorbu oxidov dusíka.