EGR ventil – na čo slúži a ako sa prejavuje jeho porucha?

Môžu sa dostať do oleja alebo sa postupne usádzať v sacom potrubí...


Exhaust Gas Recirculation, teda autosúčiastka slúžiaca na recirkuláciu výfukových plynov, ktorá ich posiela späť do spaľovacieho priestoru motora. Jedná sa o klapku ktorá pri nasávaní vzduchu do motora, vpustí do sacieho potrubia plyny z výfukového potrubia. Ide teda o ekologickú vychytávku, ktorá znižuje množstvo emisií. Miešanie vzduchu a výfukových plynov totiž zapríčiní nižšiu teplotu horenia a tým znižuje tvorbu oxidov dusíka. Toto zariadenie však spôsobuje zvýšenú tvorbu pevných častíc. Ich elimináciu zabezpečuje filter pevných častíc, ktorý však v jedno-okruhovom systéme EGR ventilu pôsobí len na plyny vychádzajúce z vozidla. To znamená že výfukové plyny vpúšťané opätovne do motora, neprešli cez katalyzátor ani filter pevných častíc. Pri dvojokruhovom systéme už prechádzajú filtrom pevných častíc, no ani to nezamedzí ich tvorbe. Môžu sa dostať do oleja alebo sa postupne usádzať v sacom potrubí. Tvorba takýchto nánosov vzniká predovšetkým pri jazde na krátke vzdialenosti, jazde v nízkych otáčkach či nízkych prevádzkových teplotách.