Dovoz vozidiel - Trend na Slovensku

Prvým krokom po kúpe vozidla v zahraničí je...


Z dovozu jazdených vozidiel zo zahraničia sa stal na Slovensku za posledné roky priam trend. Niekedy sa na rôznych zahraničných internetových bazároch dajú nájsť vozidlá s podobnými parametrami, no za nižšiu cenu. Môže za to množstvo daných modelov na trhu, prípadne boj s emisnými normami ako napríklad v Nemecku či vo Francúzku, kde majitelia naftových motorov predávali svoje autá za zlomok ich pôvodnej ceny. Rovnako vyhľadávané sú vozidlá ktorých je na Slovensku málo, prípadne nie sú na trhu dostupné vôbec. Ako však treba postupovať pri dovoze jazdenky z inej krajiny EU?


ODHLÁSENIE A ZNAČKY


Prvým krokom po kúpe vozidla v zahraničí je odhlásenie vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte, takzvané zrušenie trvalého prihlásenia pre vývoz do cudziny. Následne je nutné vybaviť prevozné značky. Tie vystaví buď predajca alebo je ich nutné vybaviť v špecializovaných firmách, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v blízkosti úradov. Platnosť prevozných značiek je zvyčajne 5 dní (napr. nemecké so žltým pásikom) alebo mesiac v závislosti od krajiny a typu značiek. Súčasťou prevozných značiek je aj poistenie vozidla. Výška poplatku spolu s poistením závisí od konkrétneho štátu, zvyčajne sa pohybuje od 12 eur do 50 eur. Odporúčame zakúpiť prevozné značky na viac ako 5 dní a to minimálne na 15 dní, nakoľko procedúra prihlásenia na Slovensku trvá dlho. Pokiaľ vyprší lehota ich platnosti je nutné vybaviť na obvodnom úrade dočasné značky (cena 33 eur) Pri odchode s novým vozidlom zo zahraničia by ste teda mali mať aj nasledovné doklady:


·       kúpno-predajnú zmluvu, faktúru alebo darovaciu zmluvu k vozidlu

·       doklad o odhlásení

·       technický preukaz vozidla

·       prevozné značky

·       protokoly o platnej technickej a emisnej kontrolePREKLAD DOKLADOV


Po úspešnom dovezení auta domov začína procedúra na Slovensku. Prvým krokom sú preklady. Ako prvé je nutné spraviť úradný preklad technického preukazu dovážaného vozidla, potvrdenia o odhlásení vozidla z premávky a dokumentov o STK/EK. Ak sú doklady o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva) v inom jazyku, je nutné ich tiež úradne preložiť.


KONTROLA ORIGINALITY


Následne je nutné absolvovať odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Na Slovensku sa vykonávajú kontroly originality vozidiel - t. j. kontroly originality a zhodnosti vozidla vykonávané v stacionárnom alebo mobilnom pracovisku kontroly originality meraním a nedeštruktívnym skúmaním zamerané na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených právnymi predpismi. Od 1. 1. 2008 sa kontroly originality vykonávajú povinne v zásade u všetkých motorových vozidiel dovezených zo zahraničia. Treba si dať pozor na lehotu 15 dní a podať žiadosť na obvodom úrade v tomto termíne, ináč je potrebné absolvovať kontrolu originality znovu. Cena je cca. 80 eur v závislosti od vozidla.


STK a EK


Absolvovať technickú kontrolu vozidla a získať protokol o technickej kontrole vozidla, ak tejto kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania. Technickú a emisnú kontrolu je vhodné spojiť s kontrolou originality. Mnohé pracoviská STK ponúkajú všetky tieto služby a tým môžete ušetriť čas.