Dbáte na dobrý stav svojich bŕzd? Toto je 5 faktorov, ktoré najviac ovplyvňujú ich životnosť.

Príliš veľká záťaž na brzdový systém, môže viesť až k úplnej strate jeho funkcie.

Zrejme nikomu nie je potrebné vysvetľovať, že príliš veľká záťaž na brzdový systém, môže viesť až k úplnej strate jeho funkcie. To môže mať negatívny dopad nie len na plechy vozidla, ale ohrozenými sa stávajú aj cestujúci a ostatní účastníci cestnej premávky. Či už sa jedná o problémy spôsobené nevhodným štýlom jazdy alebo vonkajšími vplyvmi, postupnú degradáciu komponentov bŕzd nemožno zastaviť. Možno ju však výrazne spomaliť a to vtedy, ak budeme vedieť, aké sú najčastejšie faktory ovplyvňujúce ich životnosť.


Vysoká teplota

Úhlavným nepriateľom bŕzd je príliš vysoká teplota. Prehriatie systému dokáže nie len výrazne znížiť brzdné účinky komponentov, či zapríčiniť vznik požiaru. Pravidelné zaťažovanie kotúčov takýmto spôsobom, vedie k ich zvlneniu. Vozidlo sa na cestách stáva nebezpečným a výmena bŕzd či kontrola celého systému by mala byť prioritnou záležitosťou. Príčin môže byť hneď niekoľko. Od nevhodného / agresívneho spôsobu jazdy až po zaseknutie brzdového strmeňa.

Šetrenie paliva

Nesprávny spôsob šetrenia paliva možno v niektorých prípadoch tiež zaradiť k zbytočnému vytváraniu tepla. Hlavne pri jazde z kopca, kedy šofér v záujme ušetriť pár centov vyradí rýchlosť a pomocou gravitácie sa spúšťa dolu. Problémom ale je, že takmer polovicu cesty sa dotýka brzdového pedálu a práve kvôli tomu by malo byť prudké klesanie vždy spojené s brzdením motorom. Šetrenie paliva môže na životnosť bŕzd pôsobiť aj pozitívne a to takzvaným plachtením. Ide o klasické vyradenie rýchlostného stupňa, napríklad pred svetelnou križovatkou, a príjazd k nej za pomoci zotrvačnosti. Nič ale netreba preháňať a v prípade takéhoto šetrenia brzdových komponentov a paliva, je potrebné brať ohľad aj na ostatných účastníkov cestnej premávky.