Chladiaci systém motora – ako funguje?

Teplo je chladiacou kvapalinou odvádzané z hlavy motora...


Úlohou chladiaceho systému je odvod prebytočného tepla, ktoré vzniká prácou spaľovacieho motora. Chráni teda jeho komponenty pred extrémnym prehrievaním, čím by mohlo dôjsť k ich mechanickému poškodeniu a tiež zabezpečuje stabilnú prevádzkovú teplotu motora. Teplo je chladiacou kvapalinou odvádzané z hlavy motora do chladiča, kde sa kvapalina ochladzuje prúdiacim vzduchom a následne putuje späť do motora. Celý chladiaci systém sa skladá z komponentov: