Bubnové brzdy – ich výhody a nevýhody

Medzi hlavné výhody bubnových bŕzd patrí...


Pomaly vytláčané bubnové brzdy sa v dnešných moderných automobiloch využívajú zväčša pri najmenej vybavených verziách. Pri ich používaní pôsobí brzdná sila na vnútorný povrch brzdového bubna, ktorý je pevne spojený s nábojom kolesa. Brzdové čeľuste sú rozperným zariadením pritláčané o jeho vnútornú plochu, čím vzniká trenie a vytvára sa brzdná sila.BRZDOVÝ BUBON:

Brzdový bubon je najčastejšie vyrábaný z liatiny, zliatiny ľahkých kovov alebo iných pevných kovov, ktoré sú odolné voči opotrebeniu a vysokej teplote. Presnosť spracovania je zárukou čo najlepšieho kontaktu bubna s brzdnými čeľusťami. Výber výrobného materiálu je preto dôležitý aj pre dlhodobú stálosť tvaru a rozmerov aj pri vysokom a častom tepelnom zaťažení.


BRZDOVÝ ŠTÍT:

Brzdový štít je pevne pripojený k náprave vozidla a nerotuje spolu s kolesom. Tvorí uloženie a uchopenie brzdových komponentov, ktoré vytvárajú prítláčnú (brzdnú) silu.


BRZDOVÉ ČEĽUSTE:

Brzdové čeľuste sú vyrábané z oceľového plechu, a na ich vonkajšej strane sa nachádza brzdové obloženie. Ide o kompozitný materiál vyrábaný z pilín rôznych kovov. Čeľuste sú pritláčané touto plochou a vnútornú stranu bubna, čím dochádza k brzdeniu vozidla. Hydraulické pritláčanie prebieha pri bežnom brzdení pedálom a mechanické pritláčanie použitím parkovacej brzdy