Blow off ventil a jeho funkcia

Preplňované motory bez blow off ventilu prebytočný vzduch vracajú späť...


Blow off ventil alebo tiež nazývaný ako Pop off ventil slúži na uvoľňovanie prebytočného tlaku v preplňovaných motoroch. Zabraňuje vzniku vysokého tlaku medzi turbodúchadlom a škrtiacou klapkou, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu týchto komponentov či samotného motora. Uvoľňovanie prebytočného vzduchu je sprevádzané charakteristickým syčaním alebo piskotom, v závislosti od konštrukcie výstupu ventilu. Mnoho autičkárov používa blow off ventil práve kvôli jeho zvuku aj keď to daný motor nevyžaduje.Preplňované motory bez blow off ventilu prebytočný vzduch vracajú späť cez voľne sa točiacu turbínu turbodúchadla, čím ju spomaľujú. To má však negatívny dopad na ložiská, ktorých životnosť sa tým skracuje. Typy blow of ventilov:


Atmosférický – vypúšťa nahromadený tlak priamo z potrubia do okolia. Vyznačuje sa hlasným syčaním alebo pískaním.


Recirkulačný – vháňa nahromadený tlak späť do sacieho potrubia pred turbodúchadlo. V porovnaní s atmosférickým ventilom pracuje tichšie.


Dual port – ventil je kombináciou oboch spomínaných typov. Blow off ventile nájdete aj v našej ponuke, konkrétne TU

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014