Antikorózna ochrana vozidiel, často podceňovaná údržba

Aj moderné vozidlá majú problémy s koróziou, obzvlášť na spodných častiach vozidiel a na problémových miestach, kam často majiteľ „nedohliadne“.

Napriek často rozšírenému názoru medzi motoristickou verejnosťou, že moderné automobily nepotrebujú antikoróznu ochranu, ktorý je často podporený tvrdením výrobcov automobilov a ich systémom záruk proti korózií, je opak pravdou. Aj moderné vozidlá majú problémy s koróziou, obzvlášť na spodných častiach vozidiel a na problémových miestach, kam často majiteľ „nedohliadne“. V západných, automobilovo vyspelejších krajinách, je tento spôsob starostlivosti o automobily bežný.


Čo je korózia?

Korózia je prirodzený proces, pri ktorom dochádza k samovoľnému postupnému rozrušeniu kovov vplyvom chemickej alebo elektrochemickej reakcie s okolitým prostredím, takže sa nevyhne žiadnemu kovovému materiálu. To znamená, že aj častiam na motorových vozidlách.


Prečo antikorózna ochrana?

Dôvody pre následnú antikoróznu ochranu by sa dali zhrnúť do pár bodov. Bezpečnosť, estetický vzhľad a v neposlednom rade zvýšenie hodnoty vozidla. Oslabené konštrukcie vozidla koróziou môžu mať vplyv na bezpečnosť, ako pri prevádzke, tak aj prípadnej havárií. Asi každý majiteľ vozidla pozná protokol s STK, kde je častým prehreškom korózie podvozku.


Nie každý motorista si môže dovoliť meniť vozidlo raz za dva roky, pre väčšinu z nás sa jedná o dlhodobejšiu investíciu. Neveľké finančné náklady na antikoróznu ochranu vzhľadom na obstarávaciu cenu vozidla sa následne zhodnotia, ako na životnosti, tak aj na zostatkovej hodnote vozidla.Čo a ako ošetriť?

Antikorózna ochrana vozidiel pomocou materiálov DINITROL sa dá všeobecne rozdeliť do dvoch častí na ochranu dutín a ochranu podvozkov. Na ochranu dutín sa používajú materiály na báze voskov (DINITROL 1000), ktoré obsahujú antikorózne inhibítory a vyznačujú sa vysokou penetráciou, to znamená, že ošetria aj miesta, ktoré sú horšie dostupné. Zanechávajú voskový pružný, spojitý film so životnosťou niekoľko rokov.