Ako efektívne znížiť spotrebu paliva?

Spotreba paliva je často zásadným faktorom pri výbere vozidla...


Spotreba paliva je často zásadným faktorom pri výbere vozidla. Niekto je ochotný obetovať nejaké tie eurá navyše za pohonné hmoty, aby si dokázal užiť najmä výkon, iní ľudia zasa hľadia na ekonomické náklady spojené s tankovaním aj za cenu nízkeho výkonu. Reálna spotreba je však často krát odlišná od tej papierovej a to spôsobuje najmä okolie a ostatné faktory vplývajúce na vozidlo. Ako možno udržať spotrebu čo najnižšie?