Ako často meniť sviečky na aute?

Kvalitu iskry výrazne ovplyvňuje vzdialenosť elektród...


Zapaľovacie sviečky dokážu značne ovplyvniť kvalitu zapálenia zmesi a tým a menia aj parametre motora. Pri ich posudzovaní sa teda hľadí na niekoľko hodnôt, od ktorých sa odvíjajú vlastnosti zapaľovacích sviečok. Kvalitu iskry výrazne ovplyvňuje vzdialenosť elektród. Čím menšia táto vzdialenosť je, tým menšie napätie je potrebné k vytvoreniu iskry, avšak príliš malá vzdialenosť vyprodukuje málo energie ktoré môže viesť ku zlému zapáleniu zmesi. To sa podpíše na zníženom výkone motora.


Ďalším dôležitým parametrom je dĺžka závitu. Pri použití zapaľovacej sviečky s dlhším závitom ako je predpísaný, hrozí mechanické poškodenie motora. Do spaľovacieho priestoru môže zasahovať väčšia časť sviečky, čo môže mať za následok jej stret s piestom. Navyše v časti závitu, ktorá prebytočne vyčnieva sa ukladajú rôzne nečistoty čo vedie k problémom pri demontáži sviečky.