Ako často je potrebné meniť filtre?

Veľký vplyv na jeho životnosť má najmä...

Výmena filtrov v aute

Filtre sú dôležitou súčasťou každého automobilu. Či už sa starajú o hladký a bezchybný chod motora alebo o komfort posádky, ich kontrola a prípadná výmena by mala byť nevyhnutnou súčasťou každej servisnej prehliadky. Ako sa prejavujú jednotlivé zanesené filtračné vložky a kedy je potrebné ich urýchlene vymeniť?


Vzduchový filter


Na čo slúži vzduchový filter

Vzduchový filter je určený na dokonalé prečistenie vzduchu prúdiaceho do motora. Vďaka jeho textúre dokáže prepúšťať dostatočné množstvo vzduchu potrebného pre kultivovaný chod motora, no zároveň tiež odfiltrovať aj tie najmenšie čiastočky nečistôt, ktoré by inak skončili v spaľovacom priestore.


Ako sa prejavuje zanesený vzduchový filter

Neustála filtrácia vzduchu si časom začne vyberať svoju daň v podobe zníženého prietoku vzduchu vplyvom postupného upchávania. To sa z počiatku prejavuje zníženým výkonom motora s čím súvisí aj jeho vyššia spotreba paliva. V prípade dlhodobejšieho neriešenia tohto problému dochádza k stupňovaniu prvotných prejavov, až napokon motor kvôli nedostatku potrebného vzduchu nenaštartuje / behom jazdy zhasne. Na všetko nás samozrejme upozorňuje aj riadiaca jednotka skrz rozsvietenú kontrolku motora na prístrojovej doske. Ak dôjde k úplnému pretrhnutiu filtračnej vložky, do spaľovacieho priestoru sa môžu dostať veľké kusy nečistôt čo môže viesť k jeho fatálnemu poškodeniu.


Kedy vymeniť vzduchový filter?

Interval výmeny vzduchového filtru je všeobecne udávaný na približne 30 000 kilometrov. Všetko však závisí od prostredia v ktorom je vozidlo prevádzkované a preto je nevyhnutná jeho pravidelná kontrola. Životnosť možno predĺžiť občasným vyčistením vložky filtru, či už bežným vyklepaním veľkých nečistôt, alebo vysávačom. Dajte však pozor na to, aby počas tohto úkonu nedošlo k poškodeniu filtračnej vložky.