11 upravených cestných zákonov ktoré nás čakajú v januári

Poslanci národnej rady schválili nasledovné zmeny...Od januára 2020 začnú na našich cestách platiť opäť nové pravidlá, ktoré sa týkajú každého z nás. Zvýšenie pokút pri používaní mobilného telefónu až na dvojnásobok, nová diaľničná známka, ale tiež zmena tolerancie alkoholu v krvi u cyklistov. Poslanci národnej rady schválili nasledovné zmeny:


1 – Zákaz držania mobilného telefónu a iného telekomunikačného alebo audiovizuálneho zariadenia.


2 - Zavedenie 365 dňovej diaľničnej známky.


3 – Zákaz jazdy po chodníku za účelom parkovania.


4 – Striedané radenie / zipsovanie aj pri zbiehaní jazdných pruhov.


5 – Nové preventívne opatrenia pre šoférov s nízkou praxou.


6 – Cyklisti budú mať povolenú jazdu s 0,5 promile alkoholu a to na cestičke určenej pre cyklistov a v obci


7 – Povinná ulička pre záchranné vozidlá v kolóne na diaľnici


8 – Osoba na kolobežke s pomocným motorom bude po novom radená k účastníkom cestnej premávky (doteraz bola radená k chodcom)


9 – Evidencia vozidiel: Vypúšťa sa povinnosť vlastníka vozidla predkladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré inšpektorátu už okresný úrad zaslal v elektronickej podobe


10 - Pre kategóriu C a CE sa zníži veková hranica z 21 na 18 a pre D a DE z 24 na 21 rokov, a to pre príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, colníka alebo profesionálneho vojaka.


11 - Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím získajú inteligentné parkovacie preukazy, ktoré im vďaka senzorom osadeným vo vyhradených parkovacích miestach na Slovensku uľahčia parkovanie. V kombinácii s ďalšími opatreniami sa zabezpečí účinná kontrola a vymožiteľnosť práva pri parkovaní na vyhradených miestach.

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014