10 najnovších zmien v cestnom zákone

Čerství držitelia vodičského preukazu dostanú dvojročnú skúšobnú dobu...


Pokiaľ nový návrh úpravy cestných zákonov prejde legislatívnym procesom, nové pravidlá by mali vstúpiť do platnosti už od prvého júla tohto roku. Žiadne špeciálne zákony pridané neboli, ide skôr o upravené doteraz platné znenia zákonov či úpravu sadzobníka pokút za daný priestupok.


Ulička pre pohotovostné vozidlá

Jedná sa o bežnú situáciu, kedy je potrebné rozostupom vozidiel napríklad na diaľnici, umožniť plynulý prejazd záchranným zložkám k miestu nehody. V prípade obmedzovania vozidla s právom prednostnej jazdy, môže byť vodič pokutovaný až do výšky 30€