Výkon, emisie aj hluk – to všetko dokáže ovplyvniť tvoj výfuk.

Vieš z akých častí sa skladá?

Výfukový systém auta slúži sa bezpečné odvádzanie splodín vyprodukovaných prácou jeho motora. Je veľmi podstatný pre zabránenie prieniku škodlivého dymu do kabíny vozidla a ten je preto odvádzaný do jeho zadnej časti. Okrem tejto základnej úlohy má však výrazný vplyv na hlučnosť, priepustnosť emisií, ale aj samotný výkon. Vieš na čo jednotlivé časti výfukového potrubia slúžia?