Veľká zvolávacia akcia automobilky Mercedes. Tieto modely môžu vážne nebezpečné:

Bezpečnosť je na prvom mieste, preto bez ohľadu na dodatočné finančné náklady výrobcu a poškodenie dlhodobo budovaného mena značky je potrebné predané vozidlá vrátiť a podrobiť ich dôkladnej kontrole.

Zvolávacie akcie jednotlivých automobiliek nie sú vo svete ničím novým ani výnimočným. Niekedy sa proste nevhodný, prípadne nesprávne vyrobený diel nepodarí odhaliť na výrobnej linke, no až v čase, kedy je už množstvo dotknutých vozidiel doma u svojich majiteľov. Bezpečnosť je však na prvom mieste, preto bez ohľadu na dodatočné finančné náklady výrobcu a poškodenie dlhodobo budovaného mena značky je potrebné predané vozidlá vrátiť a podrobiť ich dôkladnej kontrole. V niektorých prípadoch sa podarí odhaliť vadu v krátkom období po spustení predaja, inokedy je na preverenie kvality dielov potrebný čas. Podobnú situáciu aktuálne prežíva automobilka Mercedes, ktorej sa podarilo zaznamenať problémový diel s možnosťou vážneho dopadu na zdravie a život posádky vozidla.