Rebríček 10 vozidiel, ktoré ich majitelia využívajú najdlhšie

Priemerná doba užívania jedného kusu vozidla je...


Áno, aj takáto štatistika môže pomôcť pri výbere nasledujúceho auta. Vypracovala ju skupina nadšencov s názvom iSeeCars, ktorá porovnávala až 15,7 milióna predaných nových, či jazdených vozidiel. Cieľom bolo zistiť, ktoré vozidlá si ich majitelia nechávajú čo najdlhšie. Na jednej strane sa môžeme domnievať, že dané vozidlá boli spoľahlivé, pohodlné či praktické, no na strane druhej mohla prevládať neschopnosť ho predať, z dôvodu nízkeho záujmu o daný model. Isté však je, že časy kedy bolo jedno auto na celý život sú už dávno za nami a aktuálne je priemerná doba užívania jedného kusu približne 7 rokov a 3 mesiace. Existujú však autá, ktoré tento priemer značne prekračujú: