Pletenec výfuku – na čo tento komponent slúži a ako sa prejavuje jeho poškodenie ?

Pružný spoj výfuku (pletenec) dokáže vďaka svojim vlastnostiam výrazne eliminovať vibrácie tvorené prácou motora.

Výfukové potrubie sa skladá z niekoľkých menších komponentov, ktoré spolu dohromady tvoria dokonalú symfóniu. Tak ako každý z nich plní inú funkciu, tak aj možné poškodenie môže byť pre každý z nich iné a špecifické. Dnes sa bližšie pozrieme na takzvaný pletenec (pružný spoj výfuku). Aká je jeho primárna funkcia vo výfukovom systéme, akým spôsobom môže dôjsť k jeho poškodeniu, kedy môže mať negatívny dopad na zdravie posádky vozidla a ako sa vlastne takéto poškodenie môže prejavovať?