Piestne krúžky – dôvod spotreby motorového oleja

Poškodenie stieracích krúžkov je pri...


Piestne krúžky sú súčasťou spaľovacieho motora a ich hlavnou funkciou je oddelenie spaľovacieho priestoru od priestoru kľukovej skrine. Rovnako vymedzujú priestor medzi valcom a piestom, na ktorom sú umiestnené v drážkach. Na jeden piest sa zvyčajne montujú 2 až 3 krúžky.Tesniaci piestny krúžok

Kvôli rozťažnosti materiálu z ktorého sú piesty vyrábané, musí byť medzi piestom a stenou valca malá medzera. Vďaka tomu sa aj po tepelnom roztiahnutí piest s ľahkosťou pohybuje vo valci. Tesnosť medzi spaľovacou komorou a kľukovou skriňou však musí zabezpečovať tesniaci piestny krúžok. Pre vyššiu efektivitu tesnenia sa bežne používajú aj dva na piest, pretože prenikanie spalín do priestoru kľukovej skrine znehodnocuje vlastnosti motorového oleja.