Olej v diferenciáli – Je potrebné ho vymieňať a ak áno, kedy?

Časti diferenciálu pracujú v neustálom pohybe, čo vytvára vysokú teplotu a taktiež je diferenciál vysoko mechanicky namáhaný...

Čo je to diferenciál?

Diferenciál je mechanické zariadenie zabezpečujúce možnosť otáčania dvoch kolies na jednej náprave rôznymi rýchlosťami. Vzhľadom na to, že vonkajšie koleso musí v zákrute prejsť dlhšiu vzdialenosť ako vnútorné koleso, diferenciál pomáha udržať priľnavosť pneumatík a tým pádom aj stabilitu vozidla. Jedná sa o konštrukčne náročný komponent, o ktorý je potrebné sa patrične starať počas celej životnosti vozidla. Nejedná sa teda o bez údržbový diel a jeho výborná kondícia je základom bezproblémovej jazdy.

Olej v diferenciáli

Keďže sa diferenciál skladá najmä z pohyblivých ozubených kolies, olej je nevyhnutnou súčasťou jeho bezproblémového fungovania. Časti diferenciálu pracujú v neustálom pohybe, čo vytvára vysokú teplotu a taktiež je diferenciál vysoko mechanicky namáhaný. Dostatočné mazanie zabezpečuje jeho hladký chod a tiež nemenej dôležité ochladzovanie. Je však potrebné ho pravidelne vymieňať?

Prečo je dôležité meniť olej v diferenciáli?

Tak ako v motore, aj vo vnútornej časti diferenciálu je olej potrebný z dôvodu zabezpečovania plynulého pohybu všetkých jeho častí. V starom oleji sa mohlo za roky práce nazbierať množstvo nečistôt, ktoré zdegradovali jeho pôvodné vlastnosti. Strata týchto vlastností môže viesť k postupnému opotrebeniu, či až poškodeniu ozubených kolies a ložísk diferenciálu. Z rovnakého dôvodu môže časom dôjsť aj k zhoršeniu procesu chladenia.

Málo oleja v diferenciáli

Absencia oleja v miestach kde je potrebný, nie je nikdy prospešná. V podstate sa táto situácia môže prirovnať k nedostatku oleja v motore. Nedostatočné odvádzanie tepla a mazanie pohyblivých častí má za následok ich postupnú deformáciu. Časom sa vnútorné časti prehrejú a dochádza k úplnému zlyhaniu diferenciálu, ktorého oprava alebo výmena je finančne náročná. Pravidelná kontrola stavu oleja v diferenciáli by teda mala byť bežnou súčasťou rutinných servisných prehliadok.

Ako často meniť olej v diferenciáli?

Mnoho motoristov je dodnes v presvedčení, že olej v diferenciáli je doživotný. Nie je to pravda – stav oleja v diferenciáli by mal byť pravidelne kontrolovaný. V prípade jeho nedostatku je potrebné ho doplniť a predovšetkým by mal byť dodržiavaný interval jeho výmeny. Ten závisí od spôsobu prevádzky a veku vozidla. Všeobecne sa udáva v hodnote najviac 60 000 kilometrov, prípadne 4 roky. Pri vyššej záťaži vozidla napríklad terénnou alebo športovou jazdou môže byť interval skrátený až na polovicu. Dôležité je si preštudovať odporúčania výrobcu vozidla aj výrobcu používaného oleja. Cena výmeny závisí tiež od preferovanej značky a množstva, ktoré si diferenciál vo vašom vozidle vyžaduje.

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014