Najčastejšie príčiny porúch turbodúchadla

Ani komponent akým je turbodúchadlo však nie je nesmrteľný...


Motory vybavené turbodúchadlom dnes v automobiloch dominujú. Vyšší výkon za cenu nižšieho objemu motora, tým pádom nižšej spotreby je stále vyhľadávanejším a vďaka neustále sprísňujúcim sa emisným normám tiež vo väčšom procese vývoja. Ani komponent akým je turbodúchadlo však nie je nesmrteľný a na jeho správnu funkciu vplýva množstvo faktorov. Keďže oprava a ani výmena za nový kus nepatrí medzi najlacnejšie, pozrime sa na 4 najčastejšie príčiny, prečo môže prísť k jeho poškodeniu.