Hardyho spojka - co to je, jak funguje a kdy je potřebná její výměna?

Hardyho spojka, nebo mnohými používaný zkrácený výraz Hardy spojka, je pružná součástka spojující dva hřídele uložené...

Co je Hardyho spojka?

Hardyho spojka, nebo mnohými používaný zkrácený výraz Hardy spojka, je pružná součástka spojující dva hřídele uložené v jedné ose. Její vysoká pevnost, ale zároveň pružnost umožňuje při přenosu otáčivého pohybu vytvářet jemnou odchylku v obou směrech. Její první použití se datuje ještě v 19. století, kdy byla součástí parních strojů. Ve 20. století se začala ve velkém využívat také v automobilovém průmyslu a mnohá vozidla disponují Hardyho spojkou ještě dnes.