EGR/AGR ventil - načo slúži a ako sa prejavuje jeho nefunkčnosť?

Ide teda o ekologickú vychytávku, ktorá znižuje množstvo emisií...

Exhaust Gas Recirculation , teda autosúčiastka slúžiaca na recirkuláciu výfukových plynov, ktorá ich posiela späť do spaľovacieho priestoru motora. Jedná sa o klapku ktorá pri nasávaní vzduchu do motora, vpustí do sacieho potrubia plyny z výfukového potrubia. Ide teda o ekologickú vychytávku, ktorá znižuje množstvo emisií. Miešanie vzduchu a výfukových plynov totiž zapríčiní nižšiu teplotu horenia a tým znižuje tvorbu oxidov dusíka.

Toto zariadenie však spôsobuje zvýšenú tvorbu pevných častíc. Ich elimináciu zabezpečuje filter pevných častíc, ktorý však v jedno-okruhovom systéme EGR ventilu pôsobí len na plyny vychádzajúce z vozidla. To znamená že výfukové plyny vpúšťané opätovne do motora, neprešli cez katalyzátor ani filter pevných častíc. Pri dvojokruhovom systéme už prechádzajú filtrom pevných častíc, no ani to nezamedzí tvorbe pevných častíc. Tie sa môžu dostať do leja alebo sa postupne usádzať v sacom potrubí. Tvorba takýchto nánosov vzniká predovšetkým pri jazde na krátke vzdialenosti, jazde v nízkych otáčkach či nízkych prevádzkových teplotách.

Zanesenie EGR filtru sa prejavuje:

  • Trhaním motora pri akcelerácii
  • Rozsvietenou kontrolkou motora
  • Nadmernou dymivosťou
  • Zlým štartom motora
  • Znížením výkonu a dusením motora

Problém s ERG ventilom sa dá vyriešiť jeho výmenou, vyčistením, zaslepením alebo jeho deaktiváciou.


Zaujíma Vás cena pre vaše vozidlo? Pod článkom si vyhľadajte vozidlo a dozviete sa všetky potrebné informácie.

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014