Čo môže byť príčinou nízkeho tlaku oleja?

Nízky tlak oleja spôsobuje nedostatočné mazanie a chladenie...


Nízky tlak oleja je jeden z problémov, ktorý sa síce neobjavuje často, no jeho následky môžu byť fatálne. Väčšinou sa jedná o nízku hladinu oleja v motore, spôsobenú jeho únikom do spaľovacieho priestoru. Na to nás upozorňuje rozsvietená kontrolka oleja a v niektorých vozidlách sa motor dostáva do núdzového režimu. Pokiaľ však po kontrole hladiny oleja zistíme že problém nie je v jeho množstve, problémom môže byť:


·       upchatý olejový filter

·       upchaté sitko prívodu motorového oleja

·       opotrebované hlavné ložiská kľukového hriadeľa

·       opotrebované či inak poškodené olejové čerpadlo

·       otvorený regulačný ventil tlaku oleja pri nízkych otáčkach motora

·       uvoľnené či prasknuté nasávacie potrubie olejaNízky tlak oleja spôsobuje nedostatočné mazanie a chladenie pohyblivých komponentov agregátu. Následná zvýšená teplota a absencia mazania spôsobuje jeho fatálne poškodenie. Pri spozorovaní nízkeho tlaku oleja je všeobecne odporúčané vypnúť motor, a vozidlo čím skôr podrobiť servisnej prehliadke. 

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014