Ako zistím, že je zlá lambda sonda?

Typickým prejavom nefunkčnej lambda sondy je...

Čo je lambda sonda a kde sa nachádza?

Lambda sonda je dôležitá súčasť výfukového systému vozidla, ktorá slúži na monitorovanie a reguláciu množstva kyslíka v spaľovacom procese chodu motora. Jej hlavnou funkciou je meranie zloženia výfukových plynov, konkrétne množstva kyslíka, a poskytovanie informácií riadiacemu systému motora.

Lambda sonda je umiestnená v blízkosti výfukového potrubia, zvyčajne v oblasti medzi výfukovým zberačom a katalyzátorom.Niektoré moderné vozidlá používajú vo výfukovom systéme dve lambda sondy, pričom jedna je umiestnená pred katalyzátorom a druhá za katalyzátorom. Na základe nameraných hodnôt výfukových plynov pred vstupom do katalyzátora a po výstupe z katalyzátora dokáže riadiaca jednotka upraviť dávkovanie paliva. Zároveň toto porovnávanie slúži aj na kontrolu správnej funkčnosti katalyzátora.

Aké typy lambda sond poznáme?

Existuje niekoľko typov lambda sond, ktoré sa používajú v moderných vozidlách. Tu sú niektoré z najbežnejších typov lambda sond:

 1. Univerzálna lambda sonda: Táto sonda môže byť použitá v rôznych vozidlách. Univerzálna sonda sa inštaluje na výfukovom potrubí a meria obsah kyslíka v odpadových plynoch. Univerzálna sonoda nemá konektor pre zapojenie a je nutné jej zapojenie prispôsobiť podľa priloženej schémy.
 2. Jednoduchá lambda sonda: Tento typ lambda sondy je najstarším vyrábaným typom. Vždy sa musí nahriať na prevádzkovú teplotu, pre správne meranie hodnôt. Špecifická je tým, že má buď jeden alebo dva káble. Jej zahrievanie môže trvať aj niekoľko minút.
 3. Lambda sonda s výhrevom: Tento typ sondy sa vyrába od 80. rokov 20teho storočia a je vybavený vykurovacím prvkom, ktorý zabezpečuje, že sonda je rýchlo dostatočne vyhrievaná na optimálnu prevádzkovú teplotu (cca 30 sekúnd). Vhodná prevádzková teplota zabezpečuje presné meranie a rýchlejšiu reakciu sondy.
 4. Lambda sonda s viac vývodmi: Tento typ sondy sa používa v modernejších vozidlách a má viac vývodov, preto môže poskytovať informácie nielen o obsahu kyslíka, ale aj o ďalších parametroch, ako je teplota či tlak výfukových plynov. Tieto informácie môžu byť dôležité pre správne riadenie spaľovania.
 5. Širokopásmová lambda sonda: V súčasnosti najpoužívanejší typ, dokáže plynule merať množstvo kyslíka v celom rozsahu a vďaka aktívnemu výhrevu trvá doba aktivácie sondy cca 10 sekúnd. 

lambda_sonda_s_konektorom.jpg

Hlavné funkcie lambda sondy zahŕňajú:

 • Meranie kyslíka: Lambda sonda meria množstvo kyslíka v spaľovacom procese. Pomocou snímania obsahu kyslíka v exhaláte pomáha určiť správnu palivovú zmes pre optimálny výkon a emisné hodnoty.
 • Regulácia palivovej zmesi: Na základe nameraných hodnôt kyslíka poskytuje lambda sonda spätnú väzbu riadiacemu systému motora, ktorý následne upravuje množstvo dodávaného paliva. Cieľom je dosiahnuť ideálny pomer vzduch-palivo (chemicky správnu palivovú zmes) pre efektívny chod motora a minimalizáciu emisií.
 • Kontrola emisií: Lambda sonda je dôležitým prvkom v systéme riadenia emisií. Pomáha monitorovať výfukové plyny a zabezpečuje, aby emisné hodnoty spĺňali príslušné normy a predpisy.


lambda_sonda_umiestnenie.jpg

Životnosť lambda sondy

Životnosť lambda sondy sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov. Všeobecne platí, že lambda sonda je obmedzená životnosťou a po určitom čase môže vyžadovať výmenu. Zatiaľ, čo nevyhrievané lambda sondy zvyknú vypovedať svoju funkciu už po 50 000 až 80 000 kilometroch, vyhrievané sa dožívajú podstatné dlhšie, a to 150 000 až 200 000 kilometrov. Tu je niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť životnosť lambda sondy:

 • Kvalita sondy: Kvalita a výrobný štandard lambda sondy môže mať vplyv na jej životnosť. Kvalitné sondy vyrobené od renomovaných výrobcov majú tendenciu byť spoľahlivejšie a mať dlhšiu životnosť.
 • Jazdné podmienky: Jazdné podmienky môžu mať taktiež vplyv na životnosť lambda sondy. Agresívny jazdný štýl ako napr. prudké akcelerácie a brzdenie, môžu zvýšiť opotrebenie sondy. Jazda v extrémnych teplotách ako sú veľmi horúce alebo veľmi studené prostredia, tiež môže ovplyvniť jej životnosť.
 • Kvalita paliva: Používanie paliva nízkej kvality, ktoré obsahuje nečistoty, môže negatívne ovplyvniť životnosť lambda sondy. Nečistoty v palive môžu usadiť na povrchu sondy a ovplyvniť jej správne fungovanie. To platí aj v prípade, ak agregát spaľuje motorový olej.
 • Údržba vozidla: Pravidelná údržba vozidla je dôležitá pre správne fungovanie lambda sondy. Napríklad, výmena znečisteného vzduchového filtra môže do značnej miery zabrániť prenikaniu nasávaných nečistôt do motora a predĺžiť tak životnosť sondy.
 • Poruchy iných súčiastok: Poruchy iných súčiastok vozidla, ako sú napr. zanesené výfukové potrubie alebo nefunkčné ventily, môžu mať nepriaznivý vplyv na lambda sondu a výrazne skrátiť jej životnosť.

lambda_sonda_univerzalna.jpg

Ako zistím, že je zlá lambda sonda?

Zlyhanie lambda sondy môže mať rôzne príznaky, ktoré naznačujú, že je potrebná oprava alebo výmena. Tu je niekoľko spôsobov, ako zistiť, že lambda sonda môže byť v zlom stave:

 • Kontrolka motora: Ak sa vám na palubnej doske rozsvieti kontrolka motora, môže to naznačovať problém so znečistenou alebo nefunkčnou lambda sondou. Odporúčame navštíviť servis, kde vám pomocou diagnostiky určia presnú príčinu rozsvietenia tejto kontrolky.
 • Zvýšená spotreba paliva: Ak zistíte, že vaše vozidlo spotrebuje viac paliva než obvykle, môže to byť indikáciou nefunkčnej lambda sondy. Sonda totižto pomáha riadiť palivovú zmes, ak nie je správne funkčná, môže dôjsť k zvýšeniu spotreby paliva.
 • Nepravidelný chod motora: Ak vaše vozidlo vykazuje nepravidelný chod motora, cukanie, straty výkonu alebo nepravidelné otáčky, môže to byť spôsobené nefunkčnou lambda sondou. Sonda pomáha optimalizovať palivovú zmes a ak nie je správne kalibrovaná, môže to viesť k problémom s chodom motora.
 • Nečistý výfukový dym: Ak z výfukového systému vyjde tmavý, hustý alebo nepríjemne zapáchajúci dym, môže to naznačovať poruchu lambda sondy. Porucha sondy môže viesť k nesprávnemu spaľovaniu paliva a k produkovaniu nečistého výfukového dymu.

Je dôležité si uvedomiť, že tieto príznaky môžu byť spôsobené aj inými problémami a najpresnejším spôsobom diagnostiky je vyčítanie chybových kódov z diagnostického systému vozidla alebo návšteva odborného servisu, kde technik môže vykonať potrebné testy a diagnostiku, aby zistil stav lambda sondy.

lambda_sonda_stara_nova.jpg

Porovnanie starej a novej lambda sondy pri výmene

Tatiana Korčušková
Zdroj GAFA AUTO
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014