Ako vyčistiť DPF filter?

Snaha dostať hodnotu splodín vychádzajúcich z výfukových potrubí motorových vozidiel čo najnižšie je až tak radikálna, že mnohokrát dokáže negatívne vplývať...

Prečo DPF filter?

Sprísňovanie emisných noriem nielen v Európe so sebou prináša už dlhé roky rôzne revolučné riešenia. Snaha dostať hodnotu splodín vychádzajúcich z výfukových potrubí motorových vozidiel, čo najnižšie je až tak radikálna, že mnohokrát dokáže negatívne vplývať na celkovú životnosť motora, prípadne jeho prídavných komponentov. Tie si pre udržanie svojej kondície vyžadujú zaobchádzanie „v rukavičkách“ a každá iná možnosť je viac menej škodlivá pre ich ďalšie fungovanie. DPF filter je toho krásnym príkladom. V roku 2010 sa stali povinnou výbavou každého vozidla s naftovým motorom a dnes by ste len ťažko našli motoristu, ktorý by o tejto súčiastke rozprával pozitívne.

rozne_typy_dpf_filtrov.jpg"

Čo je DPF filter?

DPF je skratka pre Diesel Particulate Filter alebo, teda filter pevných častíc vykonáva prácu ako každý iný filter. Tá jeho je však orientovaná na filtráciu pevných častíc nachádzajúcich sa vo výfukových plynoch. V útrobách DPF filtra môžeme nájsť takzvanú filtračnú vložku (akési sito zachytávajúce mikroskopické nečistoty), ktorého povrch je pokrytý účinnými kovmi. Logicky však môžeme dospieť k záveru, že takýmto spôsobom nemôže fungovať donekonečna, nakoľko by sa stal po čase nepriechodným. Ako, teda prebieha čistenie a čo robiť v prípade úplného upchania?

Regenerácia DPF filtra.

Filter pevných častíc je schopný čistiť sa sám, avšak len za určitých podmienok. Po zanesení filtračných kanálikov na 50 – 70 % upozorní senzor riadiacu jednotku a tá spúšťa proces samočistenia, respektíve regenerácie umelým zvýšením teploty výfukových plynov. Filtračná vložka sa tým „vypáli“ a je schopná pokračovať vo svojej práci.

kontrolka_dpf.jpg"


Kedy nastáva problém s regeneráciou DPF filtra?

Ako bolo spomenuté, pre spustenie regenerácie filtra pevných častíc sú potrebné vhodné podmienky. To znamená dostatočná prevádzková teplota, ideálne otáčky motora a najmä plynulá jazda na dlhej trase. Z tohto dôvodu nie je odporúčané využívať vozidlo vybavené filtrom pevných častíc len na krátke trasy. V jeho útrobách sa zachytávajú stále ďalšie a ďalšie nečistoty a na regeneráciu už môže byť neskoro. Ani DPF nie je nesmrteľným komponentom a takýmto spôsobom len znižujeme jeho celkovú životnosť, ktorá je v závislosti od typu odhadovaná na 80 000 až 200 000 kilometrov.

Príznaky zaneseného DPF filtra.

Ako prvá nás na problém s filtrom pevných častíc upozorní rozsvietená oranžová kontrolka na prístrojovej doske. Tá však môže signalizovať aj spustenie regenerácie, preto netreba okamžite panikáriť. O skutočný problém sa začne jednať až prípade, že ani po dlhšej dobe kontrolka nezhasne alebo sa rozsvecuje často a pravidelne. To značí komplikácie v procese samočistenia, preto je úplné upchatie filtra už len otázkou času.

zanesený_filter_dpf.jpg"

Zanesený DPF filter

Prevencia proti upchávaniu DPF filtra

Na životnosť a správne fungovanie filtra pevných častíc vplýva mnoho faktorov. Základom je správna, pravidelná a vždy dokončená regenerácia prostredníctvom samočistenia. Z tohto dôvodu sa vozidlu s DPF vyhnite ak ho využívate zväčša na krátke trasy. Druhým a nemenej dôležitým faktorom je používanie správneho, respektíve vhodného motorového oleja. Na trhu sú dostupné špeciálne motorové oleje určené najmä pre motory s filtrom pevných častíc, ktoré generujú minimálne množstvo popola. No a nakoniec – tankujte kvalitné palivo. Dlhodobé používanie menej kvalitných pohonných hmôt môže mať za následok zvýšenú produkciu pevných častíc, ktoré musí DPF zachytávať. Za kvalitnú formu prevencie možno považovať používanie rôznych prídavných aditív, ktoré k samočisteniu významne dopomáhajú.

DPF sa upchal, čo ďalej?

Na vyriešenie tejto poruchy existuje niekoľko možností. Prvou z nich je úplná výmena celého dielu. Aj, keď sa na prvý pohľad môže javiť, že ide o najjednoduchší spôsob, množstvo motoristov je zhrozených pri zistení, v akých cenách sa nové filtre pevných častíc pohybujú. Neraz sa jedná aj o viac ako 1000 €. Našťastie existujú, aj náhradné riešenia. Takým je napríklad vyčistenie formou demontáže, rozobratia, vypálenia, zloženia a opätovnej montáže. Tento proces však môže byť zdĺhavý a navyše neodbornou manipuláciou môže dôjsť až k úplnému znehodnoteniu komponentu. Podobne možno filter vyčistiť tiež ultrazvukom, rôznymi chemickými rozpúšťadlami a podobne. Treba však mať na pamäti, že túto prácu je potrebné vykonávať zodpovedne, aby nedošlo k ďalším finančne náročným škodám.Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014