Brzdová kvapalina – kedy je čas na jej výmenu?

17.1.20 1:50


Brzdová kvapalina patrí k neoddeliteľnej súčasti brzdového systému a keďže brzdy sú vcelku dôležité pre bezpečnosť pasažierov, aj stav kvapaliny je potrebné z času na čas skontrolovať. Vekom vozidla či vplyvom rôznych mechanických poškodení môže dochádzať k jej postupnému úniku, čo sa prejavuje mäknutím brzdového pedálu. Pokiaľ pedál mäkne a brzdovej kvapaliny je v nádobke dostatok, mohlo dôjsť k jej premiešaniu s vodou, čo má samozrejme nepriaznivý vplyv na jej vlastnosti a bude potrebné ju preventívne vymeniť.